دایره المعارف اسلام پدیا » خرافۀ ازدواج درماه شوال
منوی اصلی

خرافۀ ازدواج درماه شوال

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: خرافات

یکی از خرافات رایج در صدر اسلام، این بود که اعراب جاهلی به خاطر برداشت نادرستی که از ماه های سال داشتند، ازدواج در ماه شوال را جایز نمی دانستند،[۱] و معتقد بودند هر ازدواجی که در این ماه انجام شود منجر به جدایی یا مرگ می شود. ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه در فصل بیان احوال و اخبار عایشه؛ همسر پیامبر گرامی اسلام (ص) می گوید: «پیامبر (ص) در ماه شوال با عایشه ازدواج کرد و عایشه نیز دوست داشت که دختران را در ماه شوال همسر دهد و بارها می گفت: با این که من در ماه شوال ازدواج کرده ام؛ آیا در میان زنان پیامبر (ص) خوش بخت تر از من سراغ دارید! سپس ابن ابی الحدید می افزاید: عایشه با این حرفش در صدد رد عقیدۀ کسانی بود که در صدر اسلام گمان می کردند ازدواج در ماه شوال و بین دو عید (عید فطر و عید قربان) مکروه و ناپسند است».[۲] امروزه نیز در بین برخی از مسلمانان به خصوص اهل سنت، و در برخی از مناطق آسیا، این عقیدۀ باطل، که از همان عقیدۀ جاهلی نشأت گرفته است، رایج است.

با توجه به مطالبی که ذکر شد؛ چنین عقیده ای صحیح نیست و ازدواج در ماه شوال منع شرعی ندارد.[۳][۱]. آنان شوال را مشتق از “اشال” به معنای “ازال = از بین برد ” می دانستند. نک: القاری، ملا علی، مرقاه المفاتیح شرح مشکاه المصابیح، ج ۱۰، ص۸۱، منبع: سایت المشکاه الإسلامیه.

[۲]. ابن ابی الحدید المعتزلی، شرح نهج البلاغه، ج ۹، ص ۱۹۰، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، ۱۳۳۷٫

[۳]. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص ۴۵۳، مؤسسه سیدالشهداء، قم، ۱۴۰۵ق.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


9 + 9 =