دایره المعارف اسلام پدیا » جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسى اسلام
منوی اصلی

جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسى اسلام

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

اگر مکتب و نظام سیاسى اسلام تشریح گردد، معلوم خواهد شد که یکى از مبانى مکتب، «ولایت فقیه در عصر غیبت امامان معصوم ‏(ع)» خواهد بود. همان گونه که «ثبوت ولایت»، به معناى «سلطه در عالم تکوین و تشریع براى خداوند متعال» یا «ولایت حضرات معصومان ‏(ع) از نبى خاتم‏(ص)تا وصى خاتم ‏(ع) » نیز در زمرۀ مبانى مکتب سیاسى اسلام است.

بنابراین، اگر«ولایت فقیه» را بپذیریم، این مطلب یک مبناى ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سیاسى اسلام» خواهد بود، که هر چند شکل تحقّق این نظام در خارج و سازوکارهاى سیاسى متفاوت شوند، این امر همچنان مى بایست در تمامى آنها محفوظ و دست نخورده باقى بماند و تنها اشکالى از حکومت، و به تعبیر دیگر سازوکارهایى، قابل پذیرش از سوى اسلام است که در آنها جایگاه فقیه در عصر غیبت به عنوان رأس هرم تصمیم‏گیرى و بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده باشد.[۱]

 


[۱] – هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۱۲۶، انتشارات خانه خرد، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 9 = 13