دایره المعارف اسلام پدیا » ازدواج با زن شوهردار بعد از زنای با او
منوی اصلی

ازدواج با زن شوهردار بعد از زنای با او

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ در باب: زنا

یکی از شرایط ازدواج آن است که زن شوهردار، هنگامی که دارای همسر شرعی و قانونی بوده، با مردی که بعداً می خواهد با او ازدواج کند (نعوذ بالله) روابط نامشروع (زنا) نداشته باشد؛ زیرا اگر مردی با زن شوهر داری زنا کند، از نظر شرع نمی تواند با او ازدواج نماید.[۱]

شهید ثانی (ره) در شرح لمعه می گوید: زنی که زنا داده بر زنا کننده حرام نیست، مگر این که آن زن شوهردار باشد.[۲]

این مسئله تقریباً مورد اتفاق بین فقهای شیعه است؛ زیرا فقهای معاصر یا فتوا به حرمت دادند یا به احتیاط واجب حرام دانستند.[۳] همچنین امام خمینی(ره) می فرماید: زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدى زن بر زانى مى‌شود، و بعد از طلاق شوهر، ازدواج آنها با هم باطل است و در صورت اعتقاد به صحّت عقد، بچّه‌ها حکم ولد حلال را دارند.[۴]


[۱]. امام خمینی، توضیح المسائل (المحشى)، محقق/مصحح، بنى هاشمى خمینى، سید محمد حسین ،ج ‏۲، ص ۴۷۰ و ۴۶۹، م ۲۳۹۸ و ۲۳۹۹ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، قم، ۱۴۲۴ هـ ق.

[۲]. شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (چاپ جدید)، ج ۵، ص ۲۰۱٫

[۳]. توضیح المسائل (المحشی)، ج‏۲، ص ۴۷۲، م ۲۴۰۳٫

[۴]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، استفتاءات، ج ‌۳، ص ۲۹۹‌، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم- ایران،‌ چاپ پنجم‌ ،۱۴۲۲ هـ ق‌.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 5 = 7