دایره المعارف اسلام پدیا » اجزای فرهنگ
منوی اصلی

اجزای فرهنگ

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۰ در باب: فرهنگ

“فرهنگ” نیز داراى سه نظام وابسته به یک دیگر است که از آن‏ها به اجزاى متشکلۀ فرهنگ (The components of culture) یاد مى‏شود.

۱٫ نظام شناخت‏ها و باورها:

این نظام به مثابۀ شالوده‏اى براى فعالیت‏هاى بشر در زمینه تفکر و اندیشه است و از تصورات، باورها، آموزه‏ها و شیوه‏هاى استدلالى در زمینۀ تفسیر جهان هستى انسان، چگونگى رابطه انسان با محیط و پیرامون خود و هدف از زندگى بشر تشکیل یافته است.

۲٫ نظام ارزش‏ها و گرایش‏ها:

این نظام بیان گر ارزش‏ها و اعتقاد به آنها است، در این ساحت میان مطلوب و نامطلوب، خوب و بد، پسند و ناپسند، روا و ناروا در قالب گزاره‏هاى ارزشى، اخلاقى و حقوقى به معناى عام آن مرزبندى مى‏شود.

۳٫ نظام رفتارها و کردارها:

این نظام متشکل از تمامى آموخته‏هایى است که هم آهنگ سازى رفتار آدمى با افعال دیگران را براى انسان‏ها ممکن مى‏سازد. در این قلمرو آموزه‏هاى دو نظام اول به مرحلۀ ظهور و بروز مى‏نشیند؛ بدین بیان که با توجه به نوع بینش، گرایش آدمى، رفتار، آداب فردى و اجتماعى پى ریخته مى‏شود. در واقع در این ساحت با توجه به نوع گزینش نظام شناخت‏ها و باورها و نظام ارزش‏ها و گرایش‏ها، آموزه‏هاى عملى و فنون رفتارى ترسیم مى‏گردد.[۱]


[۱] کاشفى، محمد رضا، دین و فرهنگ، به نقل از صاحبی، محمد جواد، مناسبات دین و فرهنگ، ج ۱، ص ۱۷۷، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴ش.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


2 + 3 =