دایره المعارف اسلام پدیا » پیشینۀ پلورالیسم
منوی اصلی

پیشینۀ پلورالیسم

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: پلورالیسم

پلورالیسم دینى ابتدا در عالم مسیحیت و در دهه‏هاى اخیر، توسط «جان هیک» (متولد ۱۹۲۲ م) طرح و ترویج شده است.[۱][۱]. میر چاالیاده، دین پژوهى، ترجمۀ بهاء الدین خرمشاهى، ص ۳۰۱، مقالۀ “تعدد ادیان” اثر جان هیک.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


5 + 7 =