دایره المعارف اسلام پدیا » پلورالیسم دینی
منوی اصلی

پلورالیسم دینی

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: پلورالیسم

کثرت گرایى ممکن است بین ادیان در نظر گرفته شود به این نحو که تمامى ادیان را بر حق بدانیم و یا این که هر کدام را بهره‏مند از حق بدانیم، یا ممکن است که در خود ادیان، فرقه‏هایى باشند که هر کدام را صاحب حق بدانیم؛ مانند: دو گروه شیعه و سنى که در درون دین اسلام وجود دارند و هر کدام خود را اسلام خالص معرفى مى‏کنند، ولى از نظر پلورالیسم هر دو گروه مى‏توانند بر حق باشند. یا این که بگوییم بهره‏اى از حق مى‏تواند نزد هر کدام از این دو گروه وجود داشته باشد. این نوع از تکثرگرایی را تکثرگرایى دینی(پلورالیسم دینی) مى‏نامند.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


6 + = 8