دایره المعارف اسلام پدیا » پس از مرگ
منوی اصلی

پس از مرگ

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۰ در باب: میّت

بعد از مرگ مستحبّ است دهان میّت را، به هم بگذارند که باز نماند و چشم ها  و چانۀ میّت را ببندند و دست و پاى او را دراز کنند  و پارچه‌اى روى او بیندازند (و اگر شب مرده است، در جایى که مرده، چراغ روشن کنند) و براى تشییع جنازۀ او مؤمنین را خبر کنند. و در دفن او عجله نمایند، ولى اگر یقین به مردن او ندارند، باید صبر کنند تا معلوم شود  و نیز اگر میّت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، باید به قدرى دفن را عقب بیندازند، که پهلوى چپ او را  بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند.[۱][۱]. امام خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰى)، ج۱، ص۳۱۳، م ۵۴۱، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، قم ۱۴۲۴ هـ‍ ق.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 5 = 9