دایره المعارف اسلام پدیا » پرداخت خمس دارائی های ذریۀ پیامبر (ص)
منوی اصلی

پرداخت خمس دارائی های ذریۀ پیامبر (ص)

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ در باب: خمس

بعضی از سادات تصور می کنند که چون سید هستند، نباید خمس اموالشان را بپردازند، در حالی که مسلمانی که  از تجارت یا صنعت، یا کسب هاى دیگر، مالى به دست آورد، چنان چه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، یا به مصرفى که او اجازه مى‏دهد، برساند.[۱] و در این حکم، فرقی بین ذریۀ پیامبر اسلام (ص) و غیر ایشان نیست.[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۸، م ۱۷۵۲ (هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه میّتى را به جا آورد و از اجرت آن، مالى تهیّه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنى پنج یک آن را به دستورى که بعداً گفته مى‏شود بدهد).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 2 = 6