دایره المعارف اسلام پدیا » نسل و ذریۀ امام زاده موسی مبرقع
منوی اصلی

نسل و ذریۀ امام زاده موسی مبرقع

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: امام زاده موسی مبرقع

موسی مبرقع دارای دو فرزند به نام های محمد و احمد بود.[۱]به فرزندان وی رضویون می گویند.[۲] نسل موسی مبرقع اکنون در قم و شهرری و برخی از شهرهای دیگر حضور دارند.[۳][۱]. أمین عاملی، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۹۵، دارالتعارف، بی چا، بیروت، ۱۴۰۶هـ ق.

[۲]. ر.ک:کتاب عمده الطالب

[۳]. رجایی، سید مهدی، المعقبون من آل ابی طالب، ج ۲، ص ۳۰، مؤسسه عاشورا، قم؛ همچنین ر . ک. قمی، شیخ عباس، منتهی الامال، ج ۲، ص ۶۱۸، انتشارات هجرت، چاپ دوم.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


5 + 9 =