دایره المعارف اسلام پدیا » نحوه محاسبه خمس اقلام مصرفی
منوی اصلی

نحوه محاسبه خمس اقلام مصرفی

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ در باب: خمس

نحوه محاسبه خمس اقلام مصرفی مانند نان و حبوبات و غیره که در پایان سال خمسی باقی مانده و اقلامی که مقارن با پایان سال مالی جهت مصرف روزانه خریداری می شود، طبق فتوای مقام معظم رهبری به شرح زیر است.

به نیازهاى مصرفى روزمره مانند برنج و روغن و غیر آنها، آنچه اضافه بیاید و تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس تعلق می گیرد[۱] و چون خمس به عین اجناس تعلق می گیرد؛ پس اگر سر سال خمسى مثلا پنج کیلوگرم برنج باقی مانده باشد یک کیلو گرم از همان برنج خمس است که یا باید عین همان یک کیلوگرم به عنوان خمس پرداخت کند و یا پولش را به قیمت روز حساب کرده و به دفتر مرجع تقلید خود بپردازد.

اما از جهت زمان خرید فرقی بین اول سال یا آخر سال نیست؛ زیرا اگر در آخر سال و در ساعات آخری که به پایان سال خمسی باقی مانده جنسی را خریده که مصرف نشده،  خمس به آن جنس تعلق می گیرد و اگر نخریده قطعا پول آن نزد او باقی است که خمس به پول آن تعلق می گیرد.[۱]-توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۷۹ س ۹۱۲٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 9 = 11