دایره المعارف اسلام پدیا » مواد مخدر وانواع آ ن
منوی اصلی

مواد مخدر وانواع آ ن

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۰ در باب: مواد مخدر

مخدر عبارت است از: سست کننده ، آنچه که باعث رخوت و خواب و سستی اعصاب می شود، دارای ویژگی تخدیرکننده.[۱]

مواد مخدر به تمامی ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود؛ مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی .[۱] . معین ،محمّد، فرهنگ معین ،انتشارات امیر کبیر.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


9 + = 18