دایره المعارف اسلام پدیا » منابع پیرامون امام زاده موسی مبرقع
منوی اصلی

منابع پیرامون امام زاده موسی مبرقع

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: امام زاده موسی مبرقع

علاّمه نورى طبرسى (م ۱۳۲۰ ق) درباره احوال امام زاده موسی مبرقع  و همچنین ذریّه‏اش، کتاب جامعى با عنوان البدر المشعشع فى احوال ذرّیّه موسى المبرقع نوشته است که شرح حال کامل او در آن جا آمده است. همچنین کتاب دیگرى به زبان فارسى با نام ترجمه موسى المبرقع تألیف شیخ محمّد کجورى طهرانى (م ۱۳۵۳ ق) نوشته که حجم آن بیش از کتاب سابق است.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 2 = 11