دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی نفس
منوی اصلی

مفهوم شناسی نفس

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: نفس

نَفْس در لغت به معنای جان، روح، روان و نشان دهنده زنده بودن است.[۱]

در اصطلاح گفته اند: «نفس، جوهری است بسیط و روحانی و زنده به ذات و دانا است به قوت و فاعل به طبع و او صورتی است از صورت های عقل فعّال».[۲]

حقیقت انسان (نفس) لطیفه ربانی است؛ که جنبه جسمانی و روحانی وی نیز همگی از مظاهر و جلوه های آن حقیقت اند.[۳] نفس کامل ترین مظهر حق است و پیامبر اکرم (ص) فرمود: « من عرف نفسه فقد عرف ربّه؛ هر که خود را شناخت خدای خود را شناخت».[۴][۱].دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، مادۀ نفس.

[۲] .ناصر خسرو، جامع الحکمتین، ص ۸۹، به نقل از سجادی، سید جعفر، فرهنگ اسلامی، ج ۴، ص ۴۶۹ و ۴۷۰٫

[۳] .همان ؛ یثربی، سید یحیی، عرفان عملی در اسلام، ص ۱۲۸ و ۱۲۹؛ یثربی، سید یحیی، عرفان نظری، ص  ۲۶۹٫

[۴] .شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج ۲، ماده نفس.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 1 = 3