دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی تفرقه
منوی اصلی

مفهوم شناسی تفرقه

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۰ در باب: تفرقه

تفرقه در لغت به معنای جدایی، پراکندگی است.[۱] علامۀ دهخدا در توضیح واژه «تفرقه» می­نویسد:

تفرقه عبارت است از:«پراکنده کردن، پراکنده شدن، پراکنده و جدا جدا کردن چیزی را، جدایی، پراکندگی».[۲][۱]. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۵۰۴٫

[۲]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۷، ج ۵، ص ۶۸۴۸٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 5 = 6