دایره المعارف اسلام پدیا » مباحث علم اصول فقه
منوی اصلی

مباحث علم اصول فقه

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ در باب: اصول فقه

مباحث اصلی اصول فقه به چهار بخش تقسیم می‌شود:

بخش اول: مباحث الفاظ، در این بخش از معانی و ظواهر الفاظ بحث می‌گردد؛ یعنی مثلاً بحث می‌شود آیا فعل امر ظاهر در وجوب هست؟

بخش دوم: مباحث عقلیه، در این بخش از لوازم احکام شرعی بحث می‌شود، به این معنا که آیا بین حکم شرع و عقل ملازمه است؟ آیا وجوب یک عمل مستلزم وجوب مقدمات آن نیز هست؟ و… .

بخش سوم: مباحث حجت، دراین بخش بحث می‌شود که چه اموری حجیت و دلیلیت بر حکم شرعی دارند و چه اموری دارای چنین امتیاز و اعتباری نیستند. مثلاً قیاس حجت نیست و اثبات می‌شود که خبر واحد حجت است.

بخش چهارم: مباحث اصول عملیه. بحث در این موضوع است که اگر مجتهد دستش از ادلۀ ‌اجتهادیه کوتاه شد و نتوانست حکم شرعی را از این طریق استنباط کند، باید به اصول عملیه تمسک کرده تا وظیفه مکلف را مشخص و معین می‌کند.[۱]

و در پایان، بحثی در تعادل و تراجیح روایات، مطرح می‌نمایند.[۲][۱] تقسیم بندی مرحوم اصفهانی، ر.ک: مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ص ۸٫ بیروت، دار التعارف، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ ق.

[۲] توضیح برخی مباحث ر.ک: مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، اصول فقه، ، ص ۳۳ ـ ۵۸، قم، صدرا، ۱۳۷۷ ش.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + 7 =