دایره المعارف اسلام پدیا » فلسفۀ حرمت مواد مخدر
منوی اصلی

فلسفۀ حرمت مواد مخدر

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۰ در باب: مواد مخدر

اسلام از خوردن و آشامیدن و استعمال چیزهایی که برای سلامتی انسان ضرر داشته باشد منع کرده است و هر چه ضرر بیشتر باشد منع از علت و سبب آن نیز شدیدتر است، تا جایی که به درجه حرمت می رسد. پیداست که معیار در حرام بودن، داشتن ضرر است و این که این ضرر از راه خوردن باشد یا از راه دیگر خصوصیتی ندارد.

 پس به طور کلی، هر چیزی که برای انسان ضرر قابل توجهی داشته باشد، مصرف آن حرام است.[۱] استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها نیز با توجه به آثار سوءشان از قبیل ضررهاى شخصى و اجتماعى قابل ملاحظه‏اى که بر استعمال آنها مترتّب مى‏شود، حرام است.[۲][۱] . نک: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص: ۶۰۰[مسأله ۲۶۳۰]؛ مجمع المسائل (للگلپایگانی)، ج‏۳، ص‏ ۶۴٫

[۲]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص‏ ۱۰۱۷، س ۱۴۰۲ و ص ۱۰۱۸، س ۱۴۰۷٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + = 15