دایره المعارف اسلام پدیا » فلسفۀ ایجاد تفرقه
منوی اصلی

فلسفۀ ایجاد تفرقه

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۰ در باب: تفرقه

شکی نیست که دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه و جدایی بین مسلمان ها از هر وسیله و ابزاری کمک می گیرند و در این راه تلاش می کنند[۱]، و سرّ این تلاش دشمنان آن است که بتوانند با ایجاد تفرقه بدون هیچ مانع و مشکلی بر آنها تسلط یافته و آنها را استعمار نمایند.[۲][۱] شهید مطهری،آشنایی باقرآن، جلد۴، پاورقی صفحه ۳۲. این گفتار را شهید مطهری در ضمن تفسیر سوره نور درمسجد الجواد بر زبان آورده اند.

[۲]. همان.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + 2 =