دایره المعارف اسلام پدیا » صدقه به سید
منوی اصلی

صدقه به سید

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: سادات و ذریه پیامبر (ص)

دادن صدقات مستحبی به سیّد اشکال ندارد، اما صدقات واجب، مثل زکات اگر شخص زکات دهنده غیر سیّد باشد نمی تواند زکات واجب را به سید بدهد، مگر این که خمس و سایر وجوهات، کفایت مخارج آن سید را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد در این صورت احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد، فقط به مقدارى که براى مخارج روزانه اش ناچار است بگیرد. بله اگر شخص زکات دهنده سید باشد باز در دادن زکات واجب به سید اشکالی وجود ندارد.[۱][۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۱۵۵، م ۱۹۵۵؛ تحریر الوسیله، ج ‏۱، ص ۳۴۱(تکمیل شود).
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


4 + 8 =