دایره المعارف اسلام پدیا » روزه داری واعتیاد
منوی اصلی

روزه داری واعتیاد

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۰ در باب: مواد مخدر

با مراجعه به منابع  دین اسلام  ما با دو  نوع از واجبات مواجه می شویم: واجب عینی مثل روزه که بر همه ی افراد با داشتن شرایط واجب هست، و واجب کفائی مثل نماز میت.

با این مقدمه باید گفت که برخی از مراجع قائلند: معتادینی که توانایی ترک را ندارند مى‌توانند به مقدار دفع ضرورت تریاک بکشند، و روزه را واجب است بگیرند.[۱]

بعضی نیز می گویند: باید احتیاطاً روزه بگیرد هر چند از آن دود به مقدار ضرورت استفاده کند و بعد هم براى هر روز یک فقیر را هم سیر نماید.[۲]

دیدگاه سوم این است: حکم مریض را دارند.[۳] یعنی اگر بعداً توانستند، روزه را قضا می کنند و الا برای هر روز ۷۵۰گرم گندم یا جو یا برنج به فقیر کفاره می دهند.[۱]. توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج ‌۲، ص ۸۰۰؛ سبحانى، جعفر ، رساله توضیح المسائل (سبحانى)، ص ۳۱۵، مؤسسه امام صادق (علیه السلام)، قم – ایران، سوم، ۱۴۲۹ هـ‍ ق؛ موسوى گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج‌ ۱، ص ۲۸۴ ، دار القرآن الکریم، قم – ایران، دوم، ۱۴۰۹ هـ‍ ق.

[۲]. مکارم شیرازى، ناصر، استفتاءات جدید، ج ‌۲، ص ۱۵۲، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب (علیه السلام)، قم – ایران، دوم، ۱۴۲۷ هـ‍ ق.

[۳]. توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)، ج ‌۲، ص ۸۰۰؛ بهجت گیلانى فومنى، محمد تقى، استفتاءات، ج ‌۲، ص ۳۶۹٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


8 + = 15