دایره المعارف اسلام پدیا » خمس پول حج
منوی اصلی

خمس پول حج

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ در باب: خمس

شخصی مبلغی پول جهت ثبت نام حج تمتع پس انداز کرده یا به حساب ریخته است، برای روشن شدن وضعیت این پول از نظر تعلق خمس یا عدم تعلق خمس به آن، به دیدگاه های بعضی از مراجع عظام اشاره می شود.

با توجه به این که مطلب فوق دارای دو وجه است؛ اول: پول پس انداز قبل از ثبت نام، دوم: پولی که برای ثبت نام حج به حساب ریخته شده است، لذا به هر دو وجه اشاره می شود:

ابتدا به بخش اول، یعنی پس انداز قبل از ثبت نام می پردازیم:

مراجع معظم تقلید به طور کلی، پولی را که پس انداز می شود متعلَّق خمس می دانند؛ مگر بعضی از آن بزرگواران که می فرمایند: به پولی که برای خرید مسکن یا تأمین لوازم و ما یحتاج زندگی پس انداز شود و تنها راه خرید مسکن یا دیگر لوازم زندگی منحصر به پس انداز باشد ، خمس تعلق نمی گیرد.[۱] [۲] [۳]

اما در مورد پولی که برای ثبت نام حج به بانک واریز می کند، در تعلق خمس به آن تفصیل داده شده است که به آن اشاره می شود:

امام و فاضل: اگر حج بر او مستقر بوده و راه رفتن به حج، جز با ثبت نام و واریز کردن پول به حساب ممکن نیست، خمس ندارد و در غیر این صورت، باید خمس آن را بپردازد.[۴]

حضرت آیه الله خامنه ای: پولی که برای ثبت نام حج یا عمره پرداخت شده اگر به عنوان اجرت سفر مطابق قراردادی که بین شخص و سازمان حج و زیارت بسته شده پرداخته اند، خمس آن واجب نیست مگر آن که پول را پس بگیرند.[۵]

بهجت، مکارم و صافی: خمس ندارد.[۶]

سیستانی: چنان چه رفتن به حج از راه دیگری (بدون زحمت) ممکن نباشد، خمس ندارد.[۷]

تبریزی و وحید: خمس دارد.[۸]

نوری: چنان چه از درآمد آن سالی است که در آن مستطیع شده، خمس ندارد.[۹][۲].  جامع المسائل ، حضرت آیه الله فاضل لنکرانی ، ج، ص ۱۷۱ ، سؤال ۶۵۴ ، چاپ مهر ، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫

[۳].  توضیح المسائل، حضرت آیه الله محمد تقی بهجت ، ص ۲۷۲ ، م ۱۳۹۱، دفتر معظم له، چاپ امیر، چاپ هجدهم، قم، ۱۳۷۸ .

[۴]. امام خمینی، استفتاءات، ج ۱، س ۴۳؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۲، س ۴۹۳٫

[۵].  همان، ص ۹۷ .

[۶]. حسینی، سید مجتبی، احکام خمس، ص ۶۳ ، دفتر نشر معارف ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۵٫

.[۷] دفتر آیه الله العظمی سیستانی.

.[۸] آیه الله العظمی تبریزی، استفتاءات، س ۸۷۳؛ دفتر آیه الله العظمی وحید.

.[۹] حضرت آیه الله نوری، استفتاءات، ج ۲، س ۳۲۴٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + 5 =