دایره المعارف اسلام پدیا » خمس و ارزش افزوده
منوی اصلی

خمس و ارزش افزوده

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ در باب: خمس

اموال و سرمایه هایی که به آنها خمس تعلق می گیرد، اگر یک بار خمس آنها پرداخت شود، دیگر متعلق خمس نمی شوند حتی اگر سالیان دراز آن سرمایه بماند.

اما اگر مال از چیزهایی باشد که رشد و نمو داشته باشد و یا قیمت آن اضافه شود، اصل آن دیگر خمس ندارد، اما نسبت به مازاد و قیمت اضافه شده باید خمس پرداخت شود.[۱]

به عنوان مثال اگر کسی زمینی را خریداری نماید و خمس آن را بپردازد،تا زمانی که قیمت آن هیچ گونه رشدی نداشته باشد، خمس ندارد، ولی اگر قیمت آن رشد کرد و اضافه شد، به مازاد و ارزش افزوده آن خمس تعلق می گیرد.[۱]. نک: توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۰۱، س ۱۰۲۶؛ توضیح المسائل، آیت الله مکارم ، م ۱۵۰۲٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 4 = 8