دایره المعارف اسلام پدیا » حدیث نفس
منوی اصلی

حدیث نفس

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: نفس

حدیث نفس یک ترکیب اضافی به معنای؛ با خویشتن گفتن، سخن با خویش گفتن، به خود گفتن، است.[۱]

در روایات بابی داریم به عنوان حدیث النفس و الوسوسه[۲] که با دقت در این باب به این نتیجه می توان رسید که حدیث نفس در آن به همان معنای لغوی آن است. البته گاهی حدیث نفس به علت پوشیده  و مخفی بودن آن در ردیف وسوسه های شیطانی آمده است که همین خصوصیت مخفی بودن را دارند.

اما بسیار اتفاق می افتد که حدیث نفس انسان ندای شرمساری او به درگاه خداوند، عذر تقصیر آوردنش به بارگاه حضرت دوست می باشد. راز و نیاز و ندا وندبۀ او است با خالق هستی. سرکوب نفس اماره است. تفکر در اصل هستی و چرایی زندگی می باشد. این حدیث نفس بسیار ارزش مند است.[۱]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامۀ دهخدا، لغت حدیث نفس.

[۲]. کلینی، مححمد بن یعقوب، کافی، ج ۴، ص ۴۲۴، نرم افزار جامع الاحادیث.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 6 = 13