دایره المعارف اسلام پدیا » تعلق خمس به سید مادری (میرزا)
منوی اصلی

تعلق خمس به سید مادری (میرزا)

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: سادات و ذریه پیامبر (ص)

زنى که از نسل پیامبر (ص) است، همۀ فرزندان او از نسل پیامبر (ص) محسوب می شوند گرچه شوهرش سیّد نباشد، اما احکام و آثار فقهی که برای سیادت بیان شده است مختص به کسانی است که از طرف پدر به پیامبر انتساب داشته باشند.

حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ به سؤالی در این زمینه فرموده اند: «گرچه منتسبین به پیامبر اکرم «صلى الله علیه و آله» از طرف مادر هم از اولاد رسول اکرم «صلى الله علیه و آله» محسوب می شوند، ولى ملاک ترتب آثار و احکام شرعى سیادت، انتساب از طرف پدر است».
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 1 = 6