دایره المعارف اسلام پدیا » بنیان گذار علم اصول فقه
منوی اصلی

بنیان گذار علم اصول فقه

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ در باب: اصول فقه

بنیان گذار این علم پیامبر اعظم (ص) بوده و بعد از آن، اهل بیت (ع) آن حضرت تا زمان امام صادق (ع) که ایشان به صورت رسمی شاگردانی را تربیت کردند و این قواعد و مسائل را به آنان تعلیم دادند که بعضی از متأخرین آن قواعد را به صورت کتاب درآوردند؛ مانند کتاب «اصول آل الرسول» و « الفصول المهمه فی اصول الأئمه» و همچنین کتاب «الاصول الأصلیه».

البته اولین کسی که کتاب جداگانه ای در علم اصول نوشت؛ هشام بن حکم از شاگردان امام صادق (ع) است. وی کتاب «الفاظ» را که مباحث آن مهم ترین مباحث علم اصول است، به رشته تحریر در آورد. سپس یونس بن عبدالرحمن شاگرد امام موسی کاظم (ع) کتاب «اختلاف الحدیث و مسائله» را نوشت که مبحث تعارض دو حدیث و مسائل تعادل و تراجیح در دو حدیث را از امام کاظم (ع) بیان می کند که این مطلب را نجاشی نقل می کند.[۱] بعد از این دو بزرگوار کتاب های زیادی در این علم از طریق اهل سنت و علمای شیعه به چاپ رسید.[۲][۱]. نقل از شهید ثانی، تمهیدالقواعد، مقدمه التحقیق، ص۸، ناشر دفترتبلیغات اسلامی، ۱۴۱۶ق.

[۲]. همان.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 6 = 7