دایره المعارف اسلام پدیا » ایمان از دیدگاه عرفا
منوی اصلی

ایمان از دیدگاه عرفا

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۰ در باب: ایمان

از نظر عرفا ایمان، نه علم است و نه عمل و نه شهادت دادن، بلکه جوهر ایمان، عبارت است از: اقبال آوردن به خداوند و اعراض نمودن از همه اغیار. “الایمان هو الذى یجمعک الى اله و یجمعک بالله، و الحق واحد و المؤمن متوحد و من وافق الاشیاء فرقّه الاهواء و من تفرق عن الله بهواه و اتبع شهوته و ما یهواه فاته الحق”: ایمان آن است که تو را به سوى خداى عزوجل سوق دهد و به خدا نزدیک نماید؛ یعنى ایمان آوردن به خدا، رو آوردن به سوى حق تعالى است و خدا یکی است و مومن، یکتا پرست، پس اگر به هر چیزی غیر از خدا، خودت را مشغول کنی، به همان مقدار از خدا روی برگردانده ای و اطاعت از شهوات نفسانیت کرده ای و در ایمانت ضعف و کاستی ایجاد نموده ای، چون ایمان رو آوردن است و ضد آن رو برگرداندن است، (و الضدان لایجتمعان)”.[۱]  [۱]. خلاصه شرح التعریف، از متون عرفانى قرن پنجم، ص ۲۲۷، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


9 + = 11