دایره المعارف اسلام پدیا » اقسام ایمان گرایی
منوی اصلی

اقسام ایمان گرایی

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۰ در باب: ایمان

ایمان گرایى را می توان به طور کلی، به دو شکل عمده افراطى و اعتدالی  تقسیم کرد، که عبارتند از:

۱٫ ایمان گرایى افراطى یا خرد ستیز (ضد عقل): در این قسم، ایمان گرایان افراطى، قائل به این هستند که، ماهیت حقایق دینى با هر نوع اثبات عقلانى ناسازگار است، و حقایق دینى تنها بر اساس ایمان، مورد پذیرش و اعتماد قرار مى‏گیرند و اصول دینى، نه تنها “فراعقل”، بلکه “ضد عقل” هستند.

از جمله قائلین این نظریه می توان به دیدگاه “کى یرکگور” اشاره کرد،[۱]همچنین یکی دیگر از ایمان گرایان افراطی “شستوف” است،که می گوید: «رد همه معیارهاى عقلى بخشى از ایمان راستین است». وى معتقد است، این که انسان به فرض مثال، بتواند بر اساس آموزه‏هاى دینى و بدون هیچ دلیل عقلى، ایمان بیاورد که (۲+۲=۵)، چنین ایمان و باورى نمونه‏اى از ایمان راستین است».[۲]

 

۲٫ ایمان گرایى اعتدالى، یا خرد گریز، یا غیر عقلى: این گونه ایمان گرایى در درون سنت مسیحى”اگوستینى” به وجود آمد. در این دیدگاه ضمن تأکید بر تقدم ایمان بر عقل، عقل و استدلال هم، براى جست و جو از حقایق دینى و نیز براى تبیین و فهم این حقایق مى‏تواند تا اندازه‏اى نقش آفرین باشد. از جمله دانشمندان اسلامی که قائل به این نوع از اسلام گرایی هستند، می توان به امام محمد غزالی اشاره کرد.[۳][۱]. بحث ایمان گرایى، اقتباس از کتاب “فرهنگ واژه‏ها” نوشته عبدالرسول بیات و دیگران.

[۲]. همان.

[۳]. همان.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + = 13