دایره المعارف اسلام پدیا » پیشینه سحر و جادو
منوی اصلی

پیشینه سحر و جادو

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۰ در باب: سحر و جادو

ساحری سابقۀ دیرینه در تاریخ بشر دارد که بیشترین زمان گسترش آن، زمانی بود که انبیای الاهی یا در جامعه حضور نداشتند و یا حاکمیت آنها کم بود؛ لذا بیشترین زمان حضور آنها بعد از حضرت نوح[۱] و سلیمان[۲]، بوده است، اما همان طور که تاریخ ساحری گواه است و علم ناقصی که ارواح و اجنه و شیاطین[۳] دارند و مدعیان دروغ گویی که ادعای ارتباط با اینها را داشته اند، ساحران ضررهای دینی و معنوی زیادی به جامعۀ بشری زدند؛ لذا به عقیدۀ ما، هم راه های دسترسی به اجنه و شیاطین و ارواح خلاف دین[۴] است و هم اطلاعات و تأثیراتی که شیاطین و اجنه و ارواح می دهند یا می گذارند خلاف دین است، و چه بسا شده است که ساحران ادعای نبوت یا مهدویت کرده اند.[۵]

سعادت آدمی در این است که دوستی ها و دشمنی ها و خوشی ها و نگرانی ها، خوابیدن ها و بیداری ها، سفرها و حضرها بر اساس مصالح دنیوی و اخروی باشد، اما در تاریخ ساحری خلاف آن است.[۶]

از طرفی در احضار روح و تسخیر اجنه و شیاطین نوعی سلب اراده و اختیار و اجبار و اکراه بر آنها و یا بر روح زن یا بچه ای است که آنها (ارواح یا اجنه) از طریق اینها احضار می شوند وجود دارد که این تحصیل نوعی ضرر و اذیت است.[۷][۱]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۰۶، امام حسن عسکری (ع):« … کان بعد نوح قد کثرت السحره».

[۲]. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۲۳۷٫

[۳]. همان، ج ۱۵، ص ۳۳۰٫

[۴] . جزائری، سید محمد علی، شرح مکاسب محرمه مزجی، ج، ص ۶۷٫

[۵]. همان.

[۶]. همان، ص ۶۹٫

[۷]. همان.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


7 + = 9