دایره المعارف اسلام پدیا » منشاء و فلسفه عجله
منوی اصلی

منشاء و فلسفه عجله

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۰ در باب: عجله

راغب اصفهانى، منشأ شتابزدگى را هوا و هوس دانسته و همین موضوع را دلیلی بر منع آن در قرآن ارزیابی کرده است.[۱]

رسول اکرم (ص) منشأ تأنّى و عجله را چنین بیان می کند: درنگ، کاری خدایی و شتاب، کاری شیطانی است.[۲]

امیرمؤمنان(ع) نیز، شتابزدگى را برخاسته از حماقت دانسته، مى‏فرمایند: شتاب پیش از امکان (انجام کار) از ابلهى است.[۳][۱]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۵۴۸، الدار الشامیه، بیروت، ۱۴۱۲ ق.

[۲]. طبرسی، علی بن حسن، مشکاه الأنوار، ج ۱، ص ۳۳۴، کتابخانۀ حیدریه، نجف، ۱۳۸۵ ق.

[۳]. آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، ص ۲۶۶، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۶ش.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


2 + = 8