دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی سرقت و دزدی
منوی اصلی

مفهوم شناسی سرقت و دزدی

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۰ در باب: دزدی (سرقت)

سرقت به معنای ربودن چیزی است از این رو گفته اند: سرق‏ منه الشي‏ءَ؛ یعنی: آن چيز را از او ربود.[۱]

راغب در مفردات می گوید: سرقت (دزدى)، گرفتن و برداشتن چيزى در نهان و پنهانى است، كه نبايستى برداشته شود، امّا سرقت در عرف شرع دزدى و برداشتن چيز مخفى است به مقدار معین و از جاى معيّن.[۲]

البته برای سرقتی که حد بر آن جاری است شرایطی قرار داده شده که در جای خود بیان می شود.[۱]. مهيار، رضا، فرهنگ ابجدى، ص ۵۷٫

[۲]. راغب اصفهانی، مفردات، تحقيق: صفوان عدنان داودى، ج ‏۲، ص ۲۱۲، دارالعلم الدار الشامية، چاپ اول، دمشق بيروت، ۱۴۱۲ ق، أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، و صار ذلك في الشّرع لتناول الشي‏ء من موضع مخصوص، و قدر مخصوص.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر