دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی سرقت و دزدی
منوی اصلی

مفهوم شناسی سرقت و دزدی

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۰ در باب: دزدی (سرقت)

سرقت به معنای ربودن چیزی است از این رو گفته اند: سرق‏ منه الشی‏ءَ؛ یعنی: آن چیز را از او ربود.[۱]

راغب در مفردات می گوید: سرقت (دزدى)، گرفتن و برداشتن چیزى در نهان و پنهانى است، که نبایستى برداشته شود، امّا سرقت در عرف شرع دزدى و برداشتن چیز مخفى است به مقدار معین و از جاى معیّن.[۲]

البته برای سرقتی که حد بر آن جاری است شرایطی قرار داده شده که در جای خود بیان می شود.[۱]. مهیار، رضا، فرهنگ ابجدى، ص ۵۷٫

[۲]. راغب اصفهانی، مفردات، تحقیق: صفوان عدنان داودى، ج ‏۲، ص ۲۱۲، دارالعلم الدار الشامیه، چاپ اول، دمشق بیروت، ۱۴۱۲ ق، أخذ ما لیس له أخذه فی خفاء، و صار ذلک فی الشّرع لتناول الشی‏ء من موضع مخصوص، و قدر مخصوص.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


7 + = 11