دایره المعارف اسلام پدیا » شرایط تحقق سرقتی که موجب حد است
منوی اصلی

شرایط تحقق سرقتی که موجب حد است

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۰ در باب: دزدی (سرقت)

با مراجعه به آیات و روایات، در مورد سرقت شرایطی بیان شده است که با تحقق آن، حد سرقت اجرا می شود که در ذیل به آن می پردازیم:

شرایط سرقت برای اجرای حد:

۱٫ بلوغ

۲٫ عقل

۳٫ اختیار

۴٫ عدم اضطرار

۵٫ سارق، هتک حرز کند چه تنها و چه مشترک

۶٫ کالا را از حرز خارج کند

۷٫ سارق پدر صاحب مال نباشد

۸٫ در خفا هتک حرز[۱] و سرقت انجام شود. پس اگر به طور آشکار حرز را بشکند و مال را بگیرد، دستش قطع نمی شود. بلکه اگر در خفا هتک حرز کند، ولی اخذ مال در ظاهر باشد، باز هم دستش قطع نمی شود.[۲]

با توجه به مطالب بالا (به خصوص گزینه ۵) به این نتیجه می رسیم که سارق باید در تمام مراحل عرفاً مشارکت کامل و عامدانه داشته باشد[۳]. بنابر این اگر مثلاً حرز توسط کسی (غیر از سارق یا شریکش ) شکسته شود و سارق مال را بگیرد، موجب قطع ید نمی شود؛ زیرا گویا وی از غیر حرز سرقت کرده است.

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی در این باره می فرمایند:

یکی از معیارهای سرقتی که موجب «حد» می شود، «سرقت از حرز» است .[۱]. به مکان مغلق (قفل دار) حرز گفته می شود، ما وراء الفقه، ج ‏۹، ص ۲۴۰٫

[۲]. تحریر الوسیله، ج ‏۲، ص ۴۸۲٫

[۳]. جعفرى، محمد تقی، رسائل فقهى، ص ۱۳۲٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 5 = 9