دایره المعارف اسلام پدیا » زندگی نامه مختار
منوی اصلی

زندگی نامه مختار

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۰ در باب: مختار

مختار بن ابى عبیده از قبیله ثقیف؛ کنیه‌اش ابواسحاق؛‌ و لقـبش کـیـسـان بود؛ کیسان به معناى زیرک و تیزهوش است.[۱] طبق روایتى، اصـبـغ بـن نـبـاتـه، از یـاران امـیـرالمـؤمـنین مى‌گوید: «لقب کیّس را امیرالمؤمنین به مختار دادنـد».[۲][۱]. مجلسی، محمد باقر، بـحـارالانـوار، ج ۴۵، ص  ۳۴۵،مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق؛ فیروز آبادى، محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، ، ج ۱، ص ۲۵۷، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۹۱م.

.[۲]کشى، الرجال ، ص ۱۲۷، تهران، ۱۳۴۸ش؛ بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۳۴۴٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


6 + 8 =