دایره المعارف اسلام پدیا » کتاب های شیعه و معتزله در ردّ یک دیگر
منوی اصلی

کتاب های شیعه و معتزله در ردّ یک دیگر

تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۰ در باب: معتزله

یکی از مواردی که اختلافات کلامی شیعه و معتزله را نمایان می کند کتاب هایی است که این دو گروه بر علیه یک دیگر نوشته اند که در ادامه به صورت تیتر وار به آنها اشاره می نماییم:

کتاب های شیعه علیه معتزله

۱٫ مجالسه مع ابی علی الجبائی بالاهواز (ابوسهل نوبختی)[۱]

۲٫ کتاب الرد علی معتزله (هشام بن حکم) [۲]

۳٫ کتاب الرد علی المعتزله فی طلحه و الزبیر(هشام بن حکم) [۳]

۴٫ کتاب الرد علی من قال بامامه المفضول (هشام بن حکم) [۴]

۵٫ کتاب الرد علی المعتزله فی امامه المفضول(مؤمن الطاق) [۵]

۶٫ کتاب النقض علی الاسکافی (فضل بن شاذان نیشابوری) [۶]

۷٫ النقض علی ابی الهذیل فی المعرفه (محمد بن حسن نوبختی) [۷]

۸٫ الرد علی اصحاب المنزله بین المنزلین و الوعید (محمد بن حسن نوبختی) [۸]

۹٫ کتاب فصائح المعتزله (ابن راوندی) [۹]

کتاب های معتزله در رد شیعه

۱٫ کتاب الرد علی الرافضه (بشر بن معتمر)[۱۰]

۲٫ کتاب الرد علی هشام بن الحکم(بشر بن معتمر) [۱۱]

۳٫ کتاب الامامه علی هشام (ابو هذیل العلاف)[۱۲]

۴٫ کتاب امامه ابی بکر (قاسم بن خلیل دمشقی)[۱۳]

۵٫ کتاب التوحید علی اصناف المشبهه و الجهمیه و الرافضه (جعفر بن مبشر)[۱۴]

۶٫ کتاب الجامع علی الرافضه (اصم) [۱۵]

۷٫ کتاب الجامع علی الرافضه و الحشویه(ضرار بن عمرو)[۱۶]

۸٫ کتاب علی هشام (ابو جعفر اسکافی)[۱۷]

۹٫ کتاب المسائل علی هشامیه (ابن راوندی) [۱۸]،[۱۹][۱]. دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۵، ص ۵۸۲٫

[۲]. رجال نجاشی، ص ۳۰۵٫

[۳]. الفهرست، ص ۲۲۴٫

[۴]. همان، ص ۲۲۴٫

[۵]. همان، ص ۲۲۳٫

[۶]. رجال نجاشی، ص ۲۱۷٫

[۷]. فرق الشیعه، نوبختی (مقدمه).

[۸]. همان جا.

[۹]. الفهرست، ص ۲۱۷; ابن راوندی در ابتدا معتزلی بوده و بعد از آنان رویگردان شده و این کتاب را بر رد آنها نوشته است.

[۱۰]. الفهرست، ص ۱۸۵٫

[۱۱]. همان، ص ۱۸۵٫

[۱۲]. همان، ص ۲۰۴٫

[۱۳]. همان، ص ۲۰۶٫

[۱۴]. همان، ص ۲۰۸٫

[۱۵]. همان، ص ۲۱۴٫

[۱۶]. همان، ص ۲۱۵٫

[۱۷]. همان، ص ۲۱۳٫

[۱۸]. همان، ص ۲۱۷٫

[۱۹]. برگرفته از مقاله” تأثیر اندیشه های کلامی شیعه بر معتزله” نوشتۀ قاسم جوادی.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


6 + = 10