دایره المعارف اسلام پدیا » چیستی مسح در وضو
منوی اصلی

چیستی مسح در وضو

تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ در باب: وضو

مسح مرور دادن و گذراندن چیزی بر چیزی را می گویند[۱] و در اصطلاح فقهی به کشیدن دست تر به روی سر و پاها اطلاق می شود.

قرآن در سوره مائده آیۀ ششم متعرض این مسئله شده و تفاسیر قرآن نیز در ذیل این آیۀ شریفه این موضوع را مورد بحث قرار دادند.

در منابع و کتاب های معتبر شیعه احادیث و روایات متعددی دال بر وجوب مسح پا بعد از وضو گرفتن وجود دارد.

بنابر این، بر اساس احادیث و البته آیه ۶ سورۀ مائده مسح سر و پا بعد از شستن صورت و دست ها واجب و محدوۀ آن در پا از نوک انگشتان تا بند (قوزک) پا است.[۱]. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج ۴، ص ۱۹۸،چاپ دوم، مکتب نشر ثقافته الاسلامیه، ۱۴۰۸ ق.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 1 = 5