دایره المعارف اسلام پدیا » وضو گرفتن با بدن خیس
منوی اصلی

وضو گرفتن با بدن خیس

تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ در باب: وضو

وضو گرفتن با بدن خیس اشکالی ندارد، ولی باید به هنگام مسح کشیدن حتماً محل مسح در سر و روی پاها خشک باشد.[۱]


[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۱۵۸، م ۲۵۶: جاى مسح باید خشک باشد. و اگر به قدرى تر باشد که رطوبت کف دست به آن اثر نکند مسح باطل است. ولى اگر ترى آن به قدرى کم باشد که رطوبتى که بعد از مسح در آن دیده مى شود بگویند فقط از ترى کف دست است اشکال ندارد.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 5 = 14