دایره المعارف اسلام پدیا » وضوی بعد از غسل جنابت
منوی اصلی

وضوی بعد از غسل جنابت

تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ در باب: وضو

اگر کسی غسل جنابت انجام داده باشد، تا زمانی که حدثی (ادرار، مدفوع، …) از او صادر نشده، باید با همان غسل جنابت نماز بخواند و نباید وضو بگیرد. ولی اگر بدون صادر شدن حدث، وضو گرفت، کار حرامی انجام داده است، ولی غسل و نمازش صحیح است.[۱] و اگر به هر دلیل وضویش باطل شد باید برای نماز وضو بگیرد.[۲] اما اگر احتمال می دهد بعد از غسل عملی که وضو را باطل می کند از او سر زده هر چند وضو گرفتن واجب نیست، ولی بهتر است وضو بگیرد.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) در این مورد به این شرح است:

بعد از غسل جنابت، مادامی که حدث اصغر حادث نشده، وضو لازم نیست، بلکه بنابر احتیاط، وضو جایز نیست و اگر شخص وضو بگیرد، هر چند بنابر احتیاط فعل حرامی انجام داده است، ولی غسل و نماز وی صحیح است.

اما اگر بعد از غسل جنابت حدث اصغر، مانند ادرار، حادث شود، برای نماز یا هر عمل مشروط به طهارت از حدث باید وضو گرفت..[۱] وضو گرفتن برای نماز بعد از غسلی که در اثناء آن و یا بعد از آن حدثی از انسان صادر نشده است، حرام می باشد. ولی غسل و نماز صحیح است؛

نک: العروه الوثقی (المحشی)، ج ۱، ص ۴۷۹؛ به نقل از نرم افزار پرسمان.

.[۲] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۲۲۷، م ۳۹۱، کسى که غسل جنابت کرده، نباید (لازم نیست) براى نماز وضو بگیرد، ولى با غسل هاى دیگر نمى شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 8 = 11