دایره المعارف اسلام پدیا » وسواس در جنابت
منوی اصلی

وسواس در جنابت

تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ در باب: وسواس

آنچه باعث تفکرات و تصورات وسواس گونه می شود بیشتر به خاطر عدم آگاهى از حکم فقهى بسیاری از این مسائل است.  در باره وسواس در جنابت هم موضوع از این قرار است؛ بنابراین لازم است بدانیم که ترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى خارج مى‏شود پاک است و غسل ندارد ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است. اما رطوبت‏هایى که غالبا هنگام برانگیختگى جنسى خارج مى‏شود پاک است مگر آنکه به حد (ارگاسم) برسد و بدن همراه آن سستى پیدا کند.

در این جا بیان یک قاعده کلى نیز مفید است و آن این است: “تا زمانى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به آن حالت نهایى نباشد حکم جنابت جارى نمى‏گردد.” بنابراین به مجرد این که رطوبتى از بدن خارج شد و یا هیجانى در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است.

بنابراین با توجه به حکم فقهى مسأله، نباید به افکار وسواس گونه ترتیب اثر داد و مطمئن باشیم تا زمانى که یقین به حالت جنابت پیدا نکرده ایم، غسل واجب نمى شود، از طرف دیگر آدم وسواسى نباید به شک خود اعتنا نماید و باید مانند معمول مردم در مسئله طهارت و نجاست عمل نماید یعنى هر چیزى که معمول مردم نجس مى‏دانند اجتناب نماید و در شستن لباس و بدن و تطهیر هم مانند مردم معمولی و اغلب آنان، از آب استفاده نماید و بیشتر از آن اسراف جایز نیست و باید توجه داشته باشید که وسواس از دام‏هاى شیطان است و تنها راه نجات؛ بى اعتنائى است و در واقع کسى که بیشتر از مقدارى که در شرع مقدس براى شستن و تطهیر محل نجس؛ تعیین شده آب مى‏ریزد نوعى دهن کجى به شارع مقدس یعنى پیامبر (ص) و معصومین (ع) کرده است. درحدیث آمده که در نزد امام‏صادق (ع) از عقل شخصى تعریف کردند و بعد گفتند اما در وضو و غسل یا نماز قدرى مبتلا است یعنى، وسوسه به خرج مى‏دهد. حضرت صادق (ع) فرمودند: چگونه عاقل است و حال آن که از شیطان اطاعت مى‏کند. بعد حضرت صادق (ع) فرمودند شیطان دوست دارد که از او اطاعت کنید.[۱] پس طبق فتوای مراجع محترم تقلید تا یقین پیدا نشود آبی که خارج شده، منی است، حکم به نجاست و غسل داده نمی شود.[۲][۱] نرم افزار پرسمان.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 7 = 15