دایره المعارف اسلام پدیا » موانع در اعضای وضو
منوی اصلی

موانع در اعضای وضو

تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ در باب: وضو

تمام مراجع معظم تقلید در شرایط وضو فرموده اند: یکی از شرایط صحیح بودن وضو این است که مانعی از رسیدن آب بر عضوی که باید در وضو شسته یا مسح شود، نباشد. بنابر این قبل از وضو باید هر چیزی که مانع رسیدن آب به اعضای وضو است برطرف شود و الا وضو باطل است،[۱] ولی اگر بعد از وضو گرفتن موانع پیش آید نماز اشکالی ندارد. همچنین اگر موانع مانند لاک، روی ناخن انگشتان پا باشد بر طرف کردن موانع یک انگشت از هر پا برای وضو کافی است و لازم نیست در همۀ انگشتان پا برطرف شود.[۲][۱]. توضیح المسائل مراجع مطابق با فتوای ۱۲ تن از مراجع، ج ۱، ص ۱۶۳ و ۱۷۳ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۲۱۷، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامی، قم ۱۳۷۸ش.

[۲]. نک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۱، کتاب طهارت، ص ۲۴، م ۱۴ – ۱۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


6 + = 7