دایره المعارف اسلام پدیا » مسح سر و موی چرب شده
منوی اصلی

مسح سر و موی چرب شده

تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ در باب: وضو

شرط وضوی صحیح آن است که آب به اعضای وضو برسد. یکی از اعضای وضو سر انسان است که باید با رطوبتی که از آب وضو در کف دست باقی مانده است مسح شود، اما همیشه لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موى جلوى سر هم صحیح است. ولى کسى که موى جلوى سر او به اندازه اى بلند است که اگر مثلًا شانه کند به صورتش مى‏ریزد، یا به جاهاى دیگر سر مى رسد، باید بیخ موها را مسح کند (یا فرق سر را باز کرده پوست سر را مسح نماید) و اگر موهایى را که به صورت مى ریزد یا به جاهاى دیگر سر مى رسد، جلوى سر جمع کند و بر آنها مسح نماید، یا بر موى جاهاى دیگر سر، که جلوى آن آمده مسح کند باطل است.[۱]

از سوی دیگر کسی که می خواهد وضو بگیرد، باید هر چیزى را که مانع رسیدن آب به اعضای وضو است، برطرف کند. بنا براین کسانی که مسح بر روی موی سر برای وضویشان کفایت می کند، باید دقت کنند که مانعی در رسیدن آب به موی آنان نباشد و اگر ژلی که به سر یا موهای خود زده اند مانع رسیدن آب به موها باشد، باید آن را بر طرف کنند و یا پوست سر را مسح کنند..[۱] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۱۵۷، م ۲۵۱٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


7 + = 14