دایره المعارف اسلام پدیا » عذاب والدین در ممانعت فرزندان از انجام واجبات
منوی اصلی

عذاب والدین در ممانعت فرزندان از انجام واجبات

تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ در باب: والدین

در مواردی که پدر و مادر آگاهانه یا ناآگاهانه فرزند خود را از انجام واجبات دینی (فرائض دینی) منع کنند و یا او را بر انجام کاری که معصیت و خلاف شرع (حرام) است، امر کنند. اطاعت از آنان واجب نیست. و اگر فرزند توانایی دارد[۱] باید در این موارد با آنان مخالفت کرده و واجبات دینی خود را انجام دهد و کارهای معصیت و خلاف شرع را ترک کند. و اگر توانایی مخالفت با آنان نداشته باشد و مجبور به ارتکاب حرام و یا ترک واجب شود[۲] گناه آن متوجه کسی (پدر و مادری) است که او را به گناه انداخته اند. و عقوبت این کار بستگی به نوع واجبی دارد که ترک شده یا گناهی که فرزند انجام داده است.

با این همه از آن جایی که پدر و مادر حق بزرگی بر گردن انسان دارند، و خداوند نیکی به والدین را به صورت کلی توصیه فرموده است؛ “خواه مؤمن باشند، خواه کافر”. ضمن رعایت احترام و احسان به والدین باید پیوسته، از درگاه خداوند، هدایت، رحمت و غفران الاهی را برای آنان طلب نمائیم و از طریق محبت، آنان را با خویش همراه سازیم.[۱] مثلا با تقیه یا توریه کردن و انجام واجبات دینی در خفا و پنهانی و… .

[۲] این فرض به ندرت اتفاق می افتد.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 1 = 6