دایره المعارف اسلام پدیا » تماس زوجین و ابطال وضو
منوی اصلی

تماس زوجین و ابطال وضو

تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ در باب: وضو

در صورتی که تماس زن و شوهر در حدی باشد که هیچ یک از موارد ابطال وضو -در موضوع مبطلات وضو به آن پرداخته شد- اتفاق نیفتاده باشد موجب نقض وضو نمی گردد. و آب هایی که در چنین مواقعی از انسان خارج می شود محکوم به طهارت است. (تنها بول و منی نجس هستند و خروج شان موجب بطلان وضو می شوند).

اما اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد در قُبُل باشد یا در دُبُر، بالغ باشند یا نابالغ اگر چه منى بیرون نیاید، هر دو جنب شده و می بایست غسل کنند. مگر زمانی که شک کنند به مقدار ختنه گاه داخل شده است یا خیر، که در این صورت غسل بر آنها واجب نیست،[۱] و به تبع، وضو نیز نقض نمی گردد.[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص۲۱۰٫
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


3 + 8 =