دایره المعارف اسلام پدیا » تاریخ کامل
منوی اصلی

تاریخ کامل

تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ در باب: تاریخ

کتاب “الکامل فی التاریخ” نوشته ابن اثیر است که در فارسی به آن “تاریخ کامل” می گویند. الکامل فی التاریخ کتابی تاریخی درباره سرگذشت آدمی و رویدادهای تاریخی سده (قرن) ۷ق، است.

الکامل یکی از مهم ترین منابع برای پژوهش در تاریخ مغول است. الکامل درباره تاریخ ایران در دوران ساسانی و نیز سده های نخستین اسلامی، مطالب و اطلاعات مفیدی را ارائه می دهد.[۱].[۱] در این باره ر. ک: سایت ویکی پدیا.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 9 = 15