دایره المعارف اسلام پدیا » کرامات ائمه (ع)
منوی اصلی

کرامات ائمه (ع)

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در باب: معجزه و کرامت

ائمه (ع) هیچ وقت قدرت تکوینی و کرامات را از خود نفی نکرده اند؛ بلکه به تواتر از آن حضرات معجزات و کرامات فراوانی نقل شده است به طوری که در کتاب شریف بحار الانوار در ذیل تاریخ هر یک از ائمه (ع) بخشی به عنوان معجزات آن حضرات در نظر گرفته شده و روایاتی که در مورد معجزات و کرامات آن امامان معصوم نقل شده در آن جا آمده است.

برای آگاهی بیشتر نک: نمایه تعریف و اثبات اعجاز سؤال ۱۱۵ (سایت اسلام کوئست: ۹۸۵).
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 5 = 10