دایره المعارف اسلام پدیا » پیروان حضرت عیسی و مسلمانان
منوی اصلی

پیروان حضرت عیسی و مسلمانان

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ در باب: مسیحیت

برخی در بارۀ حقانیت پیروی دائم از دین حضرت عیسی(ع) و عدم تبعیت از اسلام به آیۀ ۵۴ سوره آل عمران استناد کرده و آن را چنین ترجمه می کنند:”تا روز قیامت پیروان تو (عیسی) را بر کافران برتری دادم.”

آنان در استناد خود بر این باورند که اگر پیروان حضرت عیسی تا قیامت بر همۀ کافران برتری دارند. پس چرا دین محمد را برگزینیم؟ دین عیسی را برمی گزینیم که تا قیامت از همۀ کافران برتر باشیم.

اما شایان ذکر است ترجمه ای که مطرح شد با آیۀ شریفه تطبیق نمی کند، ما برای بررسی دقیق نخست به ترجمۀ آن پرداخته سپس با استفاده از تفسیر در مورد آیۀ مورد نظر به بحث می پردازیم.

ترجمه آیه:

“و كسانى را كه از تو (عیسی (ع)( پيروى كردند، تا روز رستاخيز، برتر از كسانى كه كافر شدند، قرار مى‏دهم سپس بازگشت شما به سوى من است و در ميان شما، در آنچه اختلاف داشتيد، داورى مى‏كنم”.[۱]

برای دست یابی به تبیینی دقیق چند مسئله باید روشن شود.

در ضمن بحث های زیر و بررسی آیۀ شریفه به نتیجۀ مطلوبی خواهیم رسید.

در مورد آیۀ شریفه دیدگاه های متعدد و مختلفی مطرح شده که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم.

۱ . مراد از تابعين عيسى، امت محمد (ص) است و اما اين كه امت محمد (ص) تابع عيسى ناميده شده سه وجه برای این، بیان نمودند.

الف.برای اين که از نظر زمان پس از امت عيسى هستند. وقتى گفته شود فلانى به تبع فلانى آمد؛ يعنى به دنبال او و پس از او آمد.

ب. از اين جهت است كه پيامبر ما (ص) تصديق عيسى و كتاب او را نموده و كسى كه ديگرى را تصديق كند می گويند تبعيت او را كرده است.

ج. به علاوه كه شريعت پيامبر ما با ديگر انبياء در ابواب توحيد كه اصل و ريشه دين است متحد می باشد، بنابر اين پيغمبر اكرم پیرو او است؛ يعنى به عقيده او معتقد است.[۲]

۲٫ مراد از” اتباع” در آيۀ شريفه پيروى حق است، پیروانی است كه مورد رضایت خداى سبحان است، پس عبارت” كسانى كه تو را پيروى مى‏كنند” تنها بر افرادى از نصارا تطبیق می کند كه تا قبل از ظهور اسلام و نسخ شدن دين عيسى (ع) بر نصرانيت استوار بوده‏اند و نيز بر افرادى از مسلمانان است كه بعد از ظهور اسلام در پيروى از اسلام استقامت كردند و مى‏كنند؛ چون پيروى از اسلام هم پيروى از حق و در نتيجه پيروى از مسيح (ع) است.[۳]

اين دیدگاه را علامه طباطبایی به برخی از مفسرین نسبت می دهد و آن را نقد می نماید.[۴]

۳٫ مراد از آيۀ شريفه مورد بحث اين است كه خداى تعالى نصارا را[۵] بر يهود (يعنى آنهايى كه نياكانشان به عيسى (ع) كافر شدند و عليه آن جناب توطئه كردند) تفوق و برترى خواهد داد. و مقصود این است كه سخط و عذاب الاهى بر قوم يهود نازل خواهد شد و عذاب و مكر الاهى بر آنان شدت خواهد گرفت. [۶]

بنابر این تفسیر که با ظاهر آیه نیز سازگارتر است، اين آيه يكى از آيات اعجاز آميز و از پيشگويي ها و اخبار غيبى قرآن است كه مى‏گويد پيروان مسيح (ع) همواره بر يهود كه مخالف آن حضرت بودند برترى خواهند داشت.

در دنياى كنونى، اين حقيقت را با چشم خود مى‏بينيم كه يهود و صهيونيست ها بدون وابستگى و اتكاء به مسيحيان، حتى يك روز نمى‏توانند به حيات سياسى و اجتماعى خود ادامه دهند.[۷]

با این دیدگاه، مراد از پيروان حضرت عیسی، نصارى هستند؛ از این رو همه جا و همه وقت يهود را ذليل‏تر از نصارى مى‏بينيم و نيز از همين جا است كه ملك و سلطنت از دست يهود گرفته شده و در دست نصارى ثابت مانده (در اروپا و روم و …) و نصارى عزيزتر از ايشان بوده و تا قيامت فوق آنها قرار خواهند داشت.[۸]

۴٫ مراد از جملۀ:” الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ”، (همه در مجموع) نصارا و مسلمين است و آيۀ شريفه مى‏خواهد خبر دهد از اين كه يهود تا روز قيامت ذليل هر كسى است كه معتقد باشد به اين كه پيروى از عيسى (ع) واجب است.[۹]

در این جا لازم است به این پرسش نیز پاسخ دهیم که آیا مسلمانان جزء کافران به حضرت عیسی (ع) محسوب می شوند؟

کافر در این جا به معنای منکر است[۱۰] مسلمانان نه تنها آن حضرت را تکذیب نمی کردند و نسبت به او کافر نبودند، بلکه حضرت عیسی را یکی از پیامبران بزرگ و سومین پیامبر اولوا العزم و صاحب شریعت و کتاب می دانند خداوند در قرآن می فرماید: (ناگهان عيسى زبان به سخن گشود و) گفت: «من بنده خدايم او كتاب (آسمانى) به من داده و مرا پيامبر قرار داده است![۱۱]

اما این قوم یهود بودند که آن حضرت را انکار می نمودند و او را به قتل رساندند.

بنابر این این که خداوند می فرماید تا روز قیامت پیروان تو (عیسی) را بر کافران برتری دادم تحقیقاً منظور از کفار مسلمانان نمی تواند باشد چون به هیچ وجه این کلمه بر مسلمانان اطلاق نمی شود.

بنابر این با توجه به این که جملۀ:” الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ”، مجموع پیروان حضرت عیسی را شامل می شود و مسلمانان نیز بر اساس تفسیری که از عبارت ” الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ” بیان شد جزء پیروان آن حضرت محسوب می شود پس شامل نصارا و مسلمانان است و معنای آیه چنین می شود: “و كسانى را كه از تو (عیسی (ع)) پيروى كردند، تا روز رستاخيز، برتر از كسانى كه كافر شدند، قرار مى‏دهم سپس بازگشت شما به سوى من است و در ميان شما، در آن چه اختلاف داشتيد، داورى مى‏كنم”.

برای دست یابی به اطلاعات بیشتر به نمایه سر خاتمیت دین اسلام شمارۀ ۳۵۰۳ که در سایت اسلام کوئست موجود است مراجعه نمایید.[۱]. ترجمه آیت الله مکارم،  وَ جاعِلُ الَّذينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذينَ كَفَرُوا إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فيما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُون‏.

[۲]. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فى تفسير القرآن، مترجمان، ج ‏۴، ص ۹۴، ‏انتشارات فراهانى، تهران، چاپ اول‏، ۱۳۶۰ ش‏.

[۳]. طباطبائی، محمد حسین، الميزان فی تفسیر القرآن، موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ج ‏۳، ص ۳۲۶ و ج ‏۳، ص ۳۲۷، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسين حوزه علميه قم، قم، چاپ: پنجم‏، ۱۳۷۴ ش‏.

[۴]. همان، ص ۳۲۸ و ۳۲۹٫

[۵]. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فى تفسير القرآن، مترجمان، ج ‏۴، ص ۹۴٫

[۶]. طباطبائی، محمد حسین، الميزان فی تفسیر القرآن، موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ، ج ‏۳، ص ۳۳۰٫

[۷]. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج ‏۲، ص ۵۷۰ ، دار الكتب الإسلامية، چاپ تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش‏.

[۸]. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فى تفسير القرآن، مترجمان، ج ‏۴، ص ۹۴٫

[۹]. طباطبائی، محمد حسین، الميزان فی تفسیر القرآن ، موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ج ‏۳، ص ۳۳۰٫

[۱۰]. فراهيدى خليل بن احمد، كتاب العين، ج ۵، ص ۳۵۶، چاپ دوم‏، انتشارات هجرت‏، قم،‏۱۴۱۰ ق.‏

[۱۱]. مریم، ۳۰٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر