دایره المعارف اسلام پدیا » پیروان حضرت عیسی و مسلمانان
منوی اصلی

پیروان حضرت عیسی و مسلمانان

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ در باب: مسیحیت

برخی در بارۀ حقانیت پیروی دائم از دین حضرت عیسی(ع) و عدم تبعیت از اسلام به آیۀ ۵۴ سوره آل عمران استناد کرده و آن را چنین ترجمه می کنند:”تا روز قیامت پیروان تو (عیسی) را بر کافران برتری دادم.”

آنان در استناد خود بر این باورند که اگر پیروان حضرت عیسی تا قیامت بر همۀ کافران برتری دارند. پس چرا دین محمد را برگزینیم؟ دین عیسی را برمی گزینیم که تا قیامت از همۀ کافران برتر باشیم.

اما شایان ذکر است ترجمه ای که مطرح شد با آیۀ شریفه تطبیق نمی کند، ما برای بررسی دقیق نخست به ترجمۀ آن پرداخته سپس با استفاده از تفسیر در مورد آیۀ مورد نظر به بحث می پردازیم.

ترجمه آیه:

“و کسانى را که از تو (عیسی (ع)( پیروى کردند، تا روز رستاخیز، برتر از کسانى که کافر شدند، قرار مى‏دهم سپس بازگشت شما به سوى من است و در میان شما، در آنچه اختلاف داشتید، داورى مى‏کنم”.[۱]

برای دست یابی به تبیینی دقیق چند مسئله باید روشن شود.

در ضمن بحث های زیر و بررسی آیۀ شریفه به نتیجۀ مطلوبی خواهیم رسید.

در مورد آیۀ شریفه دیدگاه های متعدد و مختلفی مطرح شده که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم.

۱ . مراد از تابعین عیسى، امت محمد (ص) است و اما این که امت محمد (ص) تابع عیسى نامیده شده سه وجه برای این، بیان نمودند.

الف.برای این که از نظر زمان پس از امت عیسى هستند. وقتى گفته شود فلانى به تبع فلانى آمد؛ یعنى به دنبال او و پس از او آمد.

ب. از این جهت است که پیامبر ما (ص) تصدیق عیسى و کتاب او را نموده و کسى که دیگرى را تصدیق کند می گویند تبعیت او را کرده است.

ج. به علاوه که شریعت پیامبر ما با دیگر انبیاء در ابواب توحید که اصل و ریشه دین است متحد می باشد، بنابر این پیغمبر اکرم پیرو او است؛ یعنى به عقیده او معتقد است.[۲]

۲٫ مراد از” اتباع” در آیۀ شریفه پیروى حق است، پیروانی است که مورد رضایت خداى سبحان است، پس عبارت” کسانى که تو را پیروى مى‏کنند” تنها بر افرادى از نصارا تطبیق می کند که تا قبل از ظهور اسلام و نسخ شدن دین عیسى (ع) بر نصرانیت استوار بوده‏اند و نیز بر افرادى از مسلمانان است که بعد از ظهور اسلام در پیروى از اسلام استقامت کردند و مى‏کنند؛ چون پیروى از اسلام هم پیروى از حق و در نتیجه پیروى از مسیح (ع) است.[۳]

این دیدگاه را علامه طباطبایی به برخی از مفسرین نسبت می دهد و آن را نقد می نماید.[۴]

۳٫ مراد از آیۀ شریفه مورد بحث این است که خداى تعالى نصارا را[۵] بر یهود (یعنى آنهایى که نیاکانشان به عیسى (ع) کافر شدند و علیه آن جناب توطئه کردند) تفوق و برترى خواهد داد. و مقصود این است که سخط و عذاب الاهى بر قوم یهود نازل خواهد شد و عذاب و مکر الاهى بر آنان شدت خواهد گرفت. [۶]

بنابر این تفسیر که با ظاهر آیه نیز سازگارتر است، این آیه یکى از آیات اعجاز آمیز و از پیشگویی ها و اخبار غیبى قرآن است که مى‏گوید پیروان مسیح (ع) همواره بر یهود که مخالف آن حضرت بودند برترى خواهند داشت.

در دنیاى کنونى، این حقیقت را با چشم خود مى‏بینیم که یهود و صهیونیست ها بدون وابستگى و اتکاء به مسیحیان، حتى یک روز نمى‏توانند به حیات سیاسى و اجتماعى خود ادامه دهند.[۷]

با این دیدگاه، مراد از پیروان حضرت عیسی، نصارى هستند؛ از این رو همه جا و همه وقت یهود را ذلیل‏تر از نصارى مى‏بینیم و نیز از همین جا است که ملک و سلطنت از دست یهود گرفته شده و در دست نصارى ثابت مانده (در اروپا و روم و …) و نصارى عزیزتر از ایشان بوده و تا قیامت فوق آنها قرار خواهند داشت.[۸]

۴٫ مراد از جملۀ:” الَّذِینَ اتَّبَعُوکَ”، (همه در مجموع) نصارا و مسلمین است و آیۀ شریفه مى‏خواهد خبر دهد از این که یهود تا روز قیامت ذلیل هر کسى است که معتقد باشد به این که پیروى از عیسى (ع) واجب است.[۹]

در این جا لازم است به این پرسش نیز پاسخ دهیم که آیا مسلمانان جزء کافران به حضرت عیسی (ع) محسوب می شوند؟

کافر در این جا به معنای منکر است[۱۰] مسلمانان نه تنها آن حضرت را تکذیب نمی کردند و نسبت به او کافر نبودند، بلکه حضرت عیسی را یکی از پیامبران بزرگ و سومین پیامبر اولوا العزم و صاحب شریعت و کتاب می دانند خداوند در قرآن می فرماید: (ناگهان عیسى زبان به سخن گشود و) گفت: «من بنده خدایم او کتاب (آسمانى) به من داده و مرا پیامبر قرار داده است![۱۱]

اما این قوم یهود بودند که آن حضرت را انکار می نمودند و او را به قتل رساندند.

بنابر این این که خداوند می فرماید تا روز قیامت پیروان تو (عیسی) را بر کافران برتری دادم تحقیقاً منظور از کفار مسلمانان نمی تواند باشد چون به هیچ وجه این کلمه بر مسلمانان اطلاق نمی شود.

بنابر این با توجه به این که جملۀ:” الَّذِینَ اتَّبَعُوکَ”، مجموع پیروان حضرت عیسی را شامل می شود و مسلمانان نیز بر اساس تفسیری که از عبارت ” الَّذِینَ اتَّبَعُوکَ ” بیان شد جزء پیروان آن حضرت محسوب می شود پس شامل نصارا و مسلمانان است و معنای آیه چنین می شود: “و کسانى را که از تو (عیسی (ع)) پیروى کردند، تا روز رستاخیز، برتر از کسانى که کافر شدند، قرار مى‏دهم سپس بازگشت شما به سوى من است و در میان شما، در آن چه اختلاف داشتید، داورى مى‏کنم”.

برای دست یابی به اطلاعات بیشتر به نمایه سر خاتمیت دین اسلام شمارۀ ۳۵۰۳ که در سایت اسلام کوئست موجود است مراجعه نمایید.[۱]. ترجمه آیت الله مکارم،  وَ جاعِلُ الَّذینَ اتَّبَعُوکَ فَوْقَ الَّذینَ کَفَرُوا إِلى‏ یَوْمِ الْقِیامَهِ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأَحْکُمُ بَیْنَکُمْ فیما کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُون‏.

[۲]. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، مترجمان، ج ‏۴، ص ۹۴، ‏انتشارات فراهانى، تهران، چاپ اول‏، ۱۳۶۰ ش‏.

[۳]. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ج ‏۳، ص ۳۲۶ و ج ‏۳، ص ۳۲۷، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ: پنجم‏، ۱۳۷۴ ش‏.

[۴]. همان، ص ۳۲۸ و ۳۲۹٫

[۵]. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، مترجمان، ج ‏۴، ص ۹۴٫

[۶]. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ، ج ‏۳، ص ۳۳۰٫

[۷]. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏۲، ص ۵۷۰ ، دار الکتب الإسلامیه، چاپ تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش‏.

[۸]. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، مترجمان، ج ‏۴، ص ۹۴٫

[۹]. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ج ‏۳، ص ۳۳۰٫

[۱۰]. فراهیدى خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ۵، ص ۳۵۶، چاپ دوم‏، انتشارات هجرت‏، قم،‏۱۴۱۰ ق.‏

[۱۱]. مریم، ۳۰٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


7 + = 15