دایره المعارف اسلام پدیا » پرداخت مهریه در ازدواج موقت
منوی اصلی

پرداخت مهریه در ازدواج موقت

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ در باب: مهریه

در ازدواج موقّت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است[۱] و به محض این که عقد خوانده شد مرد مهریه را مدیون است. اکثر مراجع معظم تقلید از جمله امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: ” اگر مرد مدّت صیغه را ببخشد، چنان چه با او نزدیکى کرده، باید تمام چیزى را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکى نکرده باید نصف آن را بدهد”.[۲] بعضی مراجع دیگر فرموده اند:” حتی در صورتی که نزدیکى هم نکرده باشد باید تمام مهر را بپردازد”.[۳]

اگر مقدار مهر در عقد مشخص شد و مرد بنا به دلایلی قصد پرداخت آن را نداشته باشد عقد آنها صحیح است، ولی مهر را باید بدهد،[۴] و اگر نپردازد، کار حرام کرده و شرعاً مدیون و بدهکار است؛ مثل کسی است که مال دیگری را غصب یا تصرّف کرده و از پرداخت آن امتناع می کند قطعاً چنین کاری حرام و گناه است . بله اگر قصد پرداخت مهریه را داشت، ولی به یک علت غیر قابل پیش بینی؛ مثل سرقت، سیل، آتش سوزی یا …، مال خود را از دست داد و اکنون توانایی پرداخت مهر را ندارد مرتکب حرام و گناه نشده، ولی باز شرعاً مدیون و بدهکار است و در اولین فرصت که توانایی مالی پیدا کرد باید دین (مهریه) خود را بپردازد. در هر صورت شوهر نمی تواند از اصل پرداخت مهریه امتناع ورزد،[۵] مگر آن که زن مهر خود را ببخشد.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: جواز ازدواج موقت، سؤال شماره ۸۴۴ (سایت اسلام کوئست: ۹۱۵).[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۴۸۱٫

[۲]. همان ص ۴۸۴، م ۲۴۳۱٫

[۳]. همان.

[۴]. همان، ص ۴۹۴٫

[۵]. استفتائات حضرت امام خمینی (ره)،  ج ۳، ص ۱۷۸٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


7 + 4 =