دایره المعارف اسلام پدیا » همخوابی و مهریه
منوی اصلی

همخوابی و مهریه

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ در باب: مهریه

اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد در صورتى که قبل از دخول باشد، باید نصف مهر را بپردازد و اگر دخول قبلاً یا دبراً (از جلو یا پشت) و لو به مقدار حشفه واقع شده باشد، هر چند بکارت زائل نشده باشد باید تمام مهر را بدهد، و زینت آلات آنچه مرسوم است که به دختر مى‏بخشند مال دختر و آنچه به پسر مى‏دهند مال پسر است.[۱][۱]. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ‏۲، ص ۳۰۰، م ۱۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج ‏۲، ص ۱۶۵٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


4 + 7 =