دایره المعارف اسلام پدیا » نوع مرگ فرشتگان
منوی اصلی

نوع مرگ فرشتگان

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ در باب: فرشتگان

بر طبق روایات، همه ملائکه حتی جبرئیل ،اسرافیل و دیگر ملائکه مقرب الاهی قبل از قیامت خواهند مرد.

در مورد کیفیت مرگ فرشتگان، باید گفت که آنچه ما آن را مرگ می دانیم (خروج روح از جسم و عالم ماده) درباره ملائک معنا ندارند؛ چون آنان جسم ندارند، تا خروج روح از آن مفهوم داشته باشد. لذا در باره ماهیت مرگ آنان احتمالاتی وجود دارد:

احتمال اول این که مراد از مرگ در باره آنها گسستن پیوند روح از قالب مثالى آنها باشد.

احتمال دوم این که مقصود، از کار افتادن فعالیت مستمر ارواح و ملائک و از دست دادن توان ادراکی شان باشد.[۱][۱] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۹، ص ۵۴۱٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + = 11