دایره المعارف اسلام پدیا » نهج البلاغه از نگاه امام خمینی
منوی اصلی

نهج البلاغه از نگاه امام خمینی

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ در باب: نهج البلاغه

امام خمینی (ره) آن عارف بزرگ، در باره نهج البلاغه می گوید: ” و اما کتاب نهج البلاغه که نازلۀ روح او ]امام علی[ است برای تعلیم و تربیت ما خفتگان در بستر منیت و در حجاب خود خواهی… مجموعه ای است دارای ابعادی به اندازه یک انسان و یک جامعه بزرگ انسانی… و هرچه جامعه ها به وجود آید و دولت ها و ملت ها متحقق شوند و هر قدر متفکران و فیلسوفان و محققان بیایند و در آن غور کنند و غرق شوند. هان! فیلسوفان و حکمت اندوزان بیایند و در جملات خطبۀ اوّل این کتاب الاهی به تحقیق بنشینند و افکار بلند پایۀ خود را به کار گیرند و با کمک اصحاب معرفت و ارباب عرفان این یک جملۀ کوتاه را به تفسیر بپردازند و بخواهند به حق وجدان خود را برای درک واقعی آن ارضا کنند، … تا میدان دید فرزند وحی را دریافته و به قصور خود و دیگران اعتراف کنند؛ و این است آن جمله: “مع کل شیءٍ لابمقارنهٍ و غیر کل شیءٍ لابمزایلهٍ”؛ او بی آن که در کنار چیزی باشد با هر چیزی هست و در عین دیگر بودن، از هیچ چیز جدا نیست.[۱]،[۲]

برای آگاهی از نظریات دانشمندان لطفاً مراجعه نمایید به: در ساحل نهج البلاغه (نهج البلاغه از نگاه اندیشمندان).[۱]  صحیفۀ نور، ج ۱۴، ص ۲۲۴- ۲۲۵، پیام امام خمینی به شرکت کنندگان در کنگرۀ هزاره نهج البلاغه، ۲۷/۲/۱۳۶۰٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


5 + = 7