دایره المعارف اسلام پدیا » نصب و نگهداری عکس در روایات
منوی اصلی

نصب و نگهداری عکس در روایات

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ در باب: عکس و نقاشی

در کتاب های حدیثی، روایاتی آمده است، مبنی بر این که فرشتگان الاهی به خانه هایی که در آنها تمثال نگهداری می شود وارد نمی شوند.[۱] درباره این گونه احادیث چند نکته لازم به تذکر است:

الف. منظور از تمثال، در این احادیث اعم از عکس و مجسمه جانداران می باشد.[۲]

ب. بیشتر این روایات ضعیف یا مجهول می باشند.[۳]

ج. عالمان دینی این روایات را درباره مکان هایی که در آن جا، نماز خواندن مکروه است ذکر کرده اند.[۴]

در هر حال براساس نظر بیشتر مراجع فعلى، نصب و نگهدارى تمثال، مجسمه، عکس (غیر مبتذل) در منزل و مراکز عمومى و میادین مانعى ندارد.[۵][۱]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۶، ص ۵۲۸، ح ۱۳، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷، ق؛ تهذیب، محمد بن حسن طوسی، ج ۲، ص ۳۷۷، ح ۱۰۲، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷، ق.

[۲]. مجلسی، محمد باقر ، ج ‌۱۵، ص ۲۹۹، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۴، ق.

[۳]. همان.

[۴]. ‌حلّى، حسن بن یوسف، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج ۴، ص ۳۲۴، ‌مجمع البحوث الإسلامیه‌، مشهد، ۱۴۱۲ ق، در این رابطه به پاسخ ۸۵۵ (سایت اسلام کوئست: ۹۳۰) مراجعه شود.‌

[۵]. مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید؛ محمودى، سید محسن، صاحب الزمان، ص ۴۳؛ با استفاده از نرم افزار پرسمان.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 2 = 10