دایره المعارف اسلام پدیا » میزان مهر حضرت فاطمه (س)
منوی اصلی

میزان مهر حضرت فاطمه (س)

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ در باب: مهریه

مهر حضرت فاطمه زهرا (س) در حقیقت بهای زره حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود که آن را به پانصد درهم و بنابر نقلی چهارصد درهم فروختند، البته قول اوّل (پانصد درهم) مشهورتر است.

در این که پانصد درهم معادل چه مقدار نقره است، گرچه در بین فقها نظریات متفاوتی وجود دارد، ولی اکثر آنان فرموده اند: پانصد درهم معادل  ۲۶۲ مثقال صیرفی نقره خالص می باشد.[۱]

تعیین و تطبیق مهر السنه با قیمت های رایج امروز، متغیّر و سیّال است و روزانه متفاوت می شود. جهت تعیین قیمت پانصد درهم یا ۲۶۲ مثقال نقره باید به صرّافی ها و جواهر فروشی ها مراجعه کرده و قیمت روز یک درهم یا قیمت نقره خالص را پرسید و به این طریق مهرالسنه حضرت فاطمه (س) به نرخ روز معین می شود.[۱]. شعرانی، شیخ أبو الحسن ترجمه و شرح تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ج ‏۲، ص ۵۴۳، چاپ پنجم، منشورات إسلامیه، تهران، ۱۴۱۹، ه. ق‏؛ خواجوئی مازندرانی خاتون‏آبادی،( محمد) إسماعیل، جامع الشتات،‏ ج ‏۴، ص ۴۸۶، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین‏؛ نراقی، أحمد، رسائل و مسائل، ج ‏۲، ص ۱۲۰؛ شبیری زنجانی، سید موسی، توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏ ۲، ص ۱۳۰، ذیل م ۱۸۹۷ (نصاب‏ نقره).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + 4 =