دایره المعارف اسلام پدیا » مهم ترین مبانی اندیشه‏ های سیاسی تشکیل حکومت و ارتباط دین و سیاست
منوی اصلی

مهم ترین مبانی اندیشه‏ های سیاسی تشکیل حکومت و ارتباط دین و سیاست

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۰ در باب: سیاست

در این جا تنها به مهم ترین مبانی اندیشه‏ های سیاسی مربوط به تشکیل حکومت و ارتباط دین و سیاست اشاره می شود:

۱٫ اثبات حاکمیت ولایت و سرپرستی همه ‏جانبه مادی و معنوی، دنیوی و اخروی برای خدا، رسول و اولیای خاص او، (مائده، آیه ۵۵ – یوسف، آیه ۴۰ – مائده، آیه ۴۲ و ۴۳).

۲٫ اثبات امامت و رهبری سیاسی – اجتماعی برای پیامبر(ص)، امام (ع) و منصوبین از ناحیه آنان، (نساء، آیه ۵۸ و ۵۹ – مائده، آیه ۶۷).

۳٫ اثبات حکومت و خلافت در زمین برای برخی از پیامبران گذشته مانند حضرت داود (ع) و سلیمان (ع)، (ص، آیات ۲۰ و ۲۶ – نمل آیات ۲۶ و ۲۷ – نساء، آیه ۵۴).

۴٫ قرآن، داوری و فصل خصومت در میان مردم را از وظایف پیامبران الاهی معرفی می کند، نساء، آیات ۵۸ و ۶۵ – مائده، آیه ۴۲ – انبیاء، آیه ۷۸ – انعام، آیه ۸۹).

۵٫ دعوت به کار شورایی و جمعی کردن، (شوری، آیه ۳۸ – آل عمران، آیه ۱۵۹).

۶٫ مبارزه با فساد و تباهی، ظلم‏زدایی و عدل‏گستری جزو وظایف اصلی اهل ایمان است، (بقره، آیه ۲۷۹ – هود، آیه ۱۱۳ – نساء، آیه ۵۸ – نحل، آیه ۹۰ – ص، آیه ۲۸ – حج، آیه ۴۱).

۷٫ احترام به حقوق انسان ‏ها و کرامت‏بخشی به انسان از اصول سیاست ادیان الاهی است، (اسراء، آیه ۷۰ – آل عمران، آیه ۱۹ – نساء، آیه ۳۲).

۸٫ امر به جهاد و مبارزه با طاغوت‏ها، مستکبران و ستمگران و نیز تهیه امکانات دفاعی، (بقره، آیه ۲۱۸ – تحریم، آیه ۹ – نساء، آیه ۷۵ – انفال، آیه ۶۰ – اعراف، آیه ۵۶).

۹٫ عزت و آقایی را مخصوص خدا و اهل ایمان دانستن و نفی هرگونه سلطه‏پذیری و ذلت، (منافقون، آیه ۸ – محمد، آیه ۳۵ – هود، آیه ۱۱۳ – آل عمران، آیه ۱۴۶ و ۱۴۹).

۱۰٫ تبیین و تعیین حقوق متقابل والی و مردم، (نهج‏البلاغه، خطبه ۲۱۶، ص ۳۳۵ و ۳۳۶).

۱۱٫ اثبات سلطنت و حکومت برای برخی از حاکمان صالح و عادل، مانند طالوت و ذوالقرنین، (بقره، آیه ۲۴۶ و ۲۴۷ – کهف، آیات ۸۳ – ۹۸)

۱۲٫ اختصاص دادن حقوق مهم و کلان مالی به ولی امر مسلمین و حکومت اسلامی، جهت مصرف در مصالح جامعه، (اصول کافی، باب صله الامام و باب الفیء والانفال و تفسیر الخمس).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + 1 =